február 19., hétfõ : Zsuzsanna

kedvenc Add a kedvenceidhez!     Subscribe to TutitippekNews FeedSubscribe to TutitippekComments

Szabályzat


Felhasználói feltételek

1) Definíciók

 • Website – a tutitippek.hu domain minden weboldala
 • Blog – webblog szolgáltatás
 • Felhasználó – az, aki a website bármely oldalára belép
 • Regisztrált Felhasználó – az a felhasználó, aki regisztrál a blogon
 • Tutinet – Net Together Ltd egyik kereskedelmi neve, a website tulajdonosai és üzemeltetői
 • Tartalom – a website-on elhelyezett szöveg, kép, ábra, reklám, adat, egyéb formájú információ

Minden Felhasználó elismeri, hogy a Website-ot az alábbi feltételek mellett használja:-

 • Minden Felhasználó elismeri, hogy a Website-on elhelyezett Tartalom a Tutinet tulajdona (szerzői és intellektuális jogtól függetlenül). Ezek letöltése és másolása, akármilyen más formában való publikálása nem engedélyezett.
 • Tutinet nem tartozik semmilyen jogi vagy egyéb felelősséggel a Website-on elhelyezett információk valódiságáért és a rajtuk elhelyezett Tartalomért.
 • Tutinet nem vállal felelősséget a Website-on publikált tanácsok, tippek, információk igaz megbízhatóságáért és ezek követéséből adódott költségekért, veszteségekért (fizikai, egészségi, érzelmi, anyagi vagy bármely más).
 • Tutinet nem vállal felelősséget a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából eredő károkért.
 • Tutinet nem tartozik semmilyen jogi vagy egyéb felelősséggel a Website-on elhelyezett reklámokért, és a weboldalakon megemlített vagy ajánlott más Website-ok, weboldalak tartalmáért.
 • Tutinet fenntartja a jogot ezen feltételek előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

2) Blog

2.1 Használat

 • A Blog a Website ingyenes szolgáltatása. A Blog célja az, hogy a Felhasználók (regisztrált vagy sem) nézeteiket, véleményüket, gondolataikat hozzászólásaikban kifejthessék.
 • A Blog nyilvános, bárki használhatja, aki elfogadja, és tudomásul veszi a jelen szabályzatot!
 • A Blogot kétféle módon lehet használni – hozzá lehet szólni bejegyzésekhez és megjegyzésekhez vagy lehet saját témát, új bejegyzést kezdeményezni.

2.2 Hozzászólás – megjegyzés

A Blogon megjelent cikkekhez bárki hozzászólhat egy név (vagy nicknév) és email cím megadásával ezen feltételek alapján:

 • a megadott név vagy nicknév a Felhasználó saját neve vagy nickneve,
 • nem választható olyan nick amely a valós életben védett név, magyar vagy külföldi közszereplő, közismert ember neve vagy mások jogos érdekeit sértő név,
 • nem választható olyan nick sem amely obszcén vagy trágár kifejezés, rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés, spam, ill. burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető,
 • a megadott email cím valóságos, érvényes és a felhasználó saját email címe,
 • a hozzászólás a bejegyzéssel kapcsolatos, konstruktív, civilizált hangnemű,
 • a hozzászólás célja nem csupán egy szolgáltatás, termék reklámozása,
 • a hozzászólás maximum egy linket tartalmaz – de ez nem spam és nem mutat illegális, mp3, warez, casino, pornó oldalakra.

2.3 Új bejegyzés

A Blog admin felülethez való hozzáférés és új bejegyzés írása egy felhasználónév és egy jelszó segítségével történik. Ehhez regisztráció szükséges amely a Bejelentkezés linken keresztül történik. A választott felhasználói nevet és a kijelölt jelszót a Felhasználó email címére küldjük. Ezek titkosságának megőrzése a Felhasználó felelőssége. Amennyiben ezt illetéktelen személy megszerzi és velük visszaél, azért a Tutinetet semmilyen felelősség nem terheli.

Minden Felhasználó, aki regisztrál a Blogon, Regisztrált Felhasználóvá válik. Minden Felhasználó csak egy néven és egyszer regisztrálhat. A regisztráció során megadott személyes információkhoz (név, jelszó, email cím stb.) a Felhasználón kívül csak a Tutinet fér hozzá, amelyeket harmadik személynek a Regisztrált Felhasználó hozzájárulása nélkül nem adunk ki. A személyes adatokat a Tutinet biztonságosan kezeli.

Minden Regisztrált Felhasználó beléphet a Blog admin felületre, a Bejelentkezés linken keresztül, ahol a következő funkciók engedélyezettek számára:

 • személyes profil beállítása és módosítása,
 • jelszó módosítása,
 • bejegyzések, megjegyzések megtekintése,
 • hírek és statisztikák megtekintése,
 • bejegyzések írása,
 • saját bejegyzések módosítása.

Minden Regisztrált Felhasználó csak akkor írhat bejegyzést, ha elismeri, hogy:

 • a regisztrálás során megadott felhasználói név a sajátja, nem egy védett név, magyar vagy külföldi közismert ember neve, mások jogos érdekeit sértő név, obszcén vagy trágár kifejezés, rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés, vagy burkolt-nyílt reklámhordozónak tekinthető név,
 • a megadott email cím valóságos, érvényes és a Regisztrált Felhasználó saját email címe,
 • minden módosított beállítás valós, érvényes és pontos.

Minden Regisztrált Felhasználó elfogadja, hogy:

 • más Regisztrált Felhasználó adatait, profilját nem láthatja, és nem módosíthatja,
 • nem módosíthatja mások bejegyzéseit, hozzászólásait,
 • nem jogosult új kategóriák létesítéséhez,
 • nem jogosult a Blog admin felület egyéb funkcióihoz.

2.4 Bejegyzések – hozzászólások feltételei

Minden regisztrált vagy hozzászóló Felhasználó elfogadja, hogy a Blogon tilos:

 • hatályos jogszabályokba ütköző Tartalom elhelyezése,
 • Tutinet érdekeit sértő Tartalom elhelyezése,
 • szerzői vagy intellektuális jogokat sértő Tartalom feltöltése,
 • személyeket becsmérlése, rágalmazása, fenyegetése, zaklatása, sértegetése vagy megfélemlítése,
 • saját vagy más személyes adatainak (név, cím, email cím, telefonszám) közlése,
 • más nicknevének, felhasználói nevének, személyiségének ill. jogkörének meghamisítása,
 • tisztességtelen, trágár, káromkodó, ízléstelen, agresszív hangnem,
 • olyan kifejezések használata, mely sérti az átlagembert, vagy egy közösséget,
 • mások vallásának, nemzeti, nemzetiségi hovatartozásának gyalázása vagy sértése,
 • pornográf, illegális, tiltott jelképeket közlő, nemzeti jelképeket nem megfelelően ábrázoló, kisebbségekkel kapcsolatos sértő megjegyzések megtétele,
 • akármilyen szolgáltatás vagy termék engedélyünk nélküli reklámozása,
 • mások megtévesztése, félrevezetése,
 • duplikált megjegyzések, bejegyzések alkalmazása,
 • spam megjegyzések, bejegyzések és linkek elhelyezése, vírusok, férgek szándékos terjesztése, illetve terjesztéssel való fenyegetés,
 • bármilyen olyan beavatkozás vagy tevékenység, amely akadályozza a Website rendeltetésszerű használatát.

Minden regisztrált és hozzászóló Felhasználó elismeri, hogy:

 • az általa feltöltött Tartalom hiteles, pontos, valósághű és őszinte,
 • a saját bejegyzései, megjegyzései és hozzászólásai a saját véleménye, gondolata és tulajdona, amelyek valóságtartalmáért önmaga felelős,
 • hozzászólásaival és bejegyzéseivel nem hajt végre semmiféle bűncselekményt ill. jogszabályba ütköző cselekedetre nem buzdít vagy hív fel,
 • az általa feltöltött Tartalomért teljes büntetőjogi felelősséggel tartozik,
 • az általa feltöltött Tartalomból származó esetleges jogi következményekért a Tutinetet semmiféle felelősség nem terheli,
 • hozzászólásait, bejegyzéseit nem használja semmiféle reklámtevékenységre vagy egyéb üzleti tevékenységre,
 • hozzászólásai, bejegyzései nem sértik más személyiségi jogait, mások jogos érdekeit, vagy a közérdeket,
 • hozzászólásai, bejegyzései nem veszélyeztetik mások életét, egészségét, tulajdonát, köztulajdont, közérdeket vagy a környezetet.

Minden regisztrált és hozzászóló Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy:

 • minden bejegyzés, hozzászólás és megjegyzés az adott Felhasználó nézeteit tükrözi, nem a Tutinet álláspontját,
 • Tutinet üzemeltetői nem vállalnak garanciát a leírtak valóságtartalmát, hitelességét, teljességét, hasznosságát, vagy bármilyen egyéb részét vagy egészét illetően,
 • a Blogon olvasott tanácsokat, tippeket, információkat mindenki a saját felelősségére követi vagy alkalmazza,
 • a Tutinet üzemeltetői nem ellenőrzik minden Felhasználó hozzászólását, bejegyzését,
 • a hozzászólásokat, megjegyzéseket, bejegyzéseket a Tutinet üzemeltetői minden indoklás nélkül módosíthatják, akár törölhetik is,
 • a Tutinet a hozzászólások, bejegyzések tartalmával kapcsolatosan semmiféle, sem a szerzői jogi, sem a rágalmazásra, a magánérdek és a magántitok védelmére, közszeméremsértésre vagy más egyéb törvénysértő cselekményre vonatkozó jogi szabályozás alapján felmerülő felelősséget nem vállal,
 • Tutinet fenntartja a jogot a Felhasználok által feltöltött Tartalom bármilyen felhasználására.

Amennyiben a fentiekbe ütköző Tartalom jelenik meg a megjegyzésekben, hozzászólásokban és bejegyzésekben, úgy a Tutinet fenntartja a jogot a megjegyzés vagy bejegyzés azonnali, indoklás és értesítés nélküli törlésére vagy módosítására. Abban az esetben, ha egy bejegyzést törlünk, a Regisztrált Felhasználó elveszíti a felhasználói nevét és jelszavát és kizárjuk a Blog és a Website használatából.

Bármilyen okból törvénybe ütköző tevékenység esetén a Tutinet üzemeltetői fenntartják a jogot arra, hogy az érintett eseményekről és Felhasználó(k)ról gyűjtött összes információt az ügyben az illetékes hatóságoknak átadják!

3) Reklámozás

A Website-on láthatók más szolgáltatások és üzleti tevékenységek reklámjai. Ezek tartalmáért és valódiságáért és a rajtuk elhelyezett Tartalomért Tutinet nem vállal felelősséget.

Kattintson ide, ha reklámozni szeretne a Website-on.